[How to] วิธีการสมัครสมาชิก DIP CA ผ่านช่องทางออนไลน์ [2021]

[แนะนำ] วิธีการสมัครสมาชิก DIP CA ผ่านช่องทางออนไลน์ [2021]

DIP CA คืออะไร???

DIP CA คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ออกให้ ให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการในขั้นตอนสุดท้ายของการขอยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปอ่านวิธีการจดลิขสิทธิ์ได้ที่ ลิ้งค์นี้ ฮะ)

ซึ่งในสมัยก่อนหากคุณมีการผลิตผลงานออกมา และอยากจะดำเนินการจดแจ้งความเป็นเจ้าของผลงานต่างๆ เหล่านั้น (หรือที่เรียกว่า การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์) คุณต้องเข้าไปดำเนินการยื่นเอกสารขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ในกรณีที่คุณอยู่ต่างจังหวัด)

แต่ปัจจุบันนี้ การจะยื่นเอกสารขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ฮะ

ถึงอย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถทำการยื่นเอกสารขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว แต่ในขั้นตอนสุดท้ายคุณก็ยังจะต้องไปยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยตัวเองทุกครั้ง

แล้วทีนี้เกี่ยวอะไรกับ DIP CA???

ดังนั้น เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า DIP CA ขึ้นมา เพื่อเป็นการยืนยันตัวเตนของผู้ที่จะใช้บริการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

โดยในการสมัครสมาชิก DIP CA นั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน และหลังจากนั้นเมื่อขั้นตอนการสมัครสมาชิก DIP CA เสร็จสิ้นเรียบร้อย สมาชิก DIP CA ก็จะสามารถดำเนินการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย โดยที่จะไม่มีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนอีกต่อไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ถึงคุณจะไม่เป็นสมาชิก DIP CA คุณก็ยังสามารถยื่นเอกสารขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อยู่นะฮะ เพียงแต่การเป็นสมาชิก DIP CA จะช่วยลดความยุ่งยากตามที่กล่าวไปในข้างต้นนะฮะ

พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าคุณสมัครสมาชิก DIP CA คุณจะมีการยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในตอนสมัคร แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก DIP CA คุณก็ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่มีการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ดังนั้น หากคุณมีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเรื่อยๆ หรือแม้จะนานๆ ครั้งก็ตาม ยังไงก็ขอแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิก DIP CA จะดีกว่าฮะ

วิธีการสมัครสมาชิก DIP CA [2021]

ถ้าพร้อมแล้ว ก็มาดูขั้นตอนการสมัครสมาชิก DIP CA กันเลยฮะ ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซท์  https://sso.ipthailand.go.th/ แล้วคลิก ลงทะเบียน

วิธีการสมัครสมาชิก DIP CA [2021]

2. ระบบจะพามายังหน้าที่แสดงข้อมูลกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เมื่ออ่านเสร็จก็ติ๊กเลือก ยอมรับ และคลิก ดำเนินการต่อ

3. จากนั้นระบบจะพามายังหน้าสำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน ต้องกรอกตามข้อมูลจริงให้ครบทุกช่อง และ E-Mail ที่จะกรอกก็ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานจริง เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะติดต่อกับเราในขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านทางช่องทางนี้

4. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้เลือกวิธีการยืนยันตนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี 2 ตัวเลือก ในที่นี้ให้เลือกที่ ยืนยันตัวตนโดยการแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

5. จากนั้นระบบจะพาเข้ามาที่หน้า ยืนยันการส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องให้คลิก กลับไปแก้ไขข้อมูล หากถูกต้องให้คลิก ส่งข้อมูล

7. หลังจากนั้น ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งแบบฟอร์ม คำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลับมาให้เราทางอีเมล์ที่เราได้กรอกลงทะเบียนเอาไว้ในตอนต้น

8. ปริ้นท์แบบฟอร์มดังกล่าวออกมา แล้วก็เซ็นชื่อลงในช่องที่ระบุไว้ให้ครบ จากนั้นให้สแกนเอกสารแบบฟอร์มนี้ที่เราได้เซ็นชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับไปยังอีเมล์ที่เขาแจ้งมา (ดูรายละเอียดได้จากในเมล์ที่เขาส่งแบบฟอร์มมาให้เรานั่นแหละฮะ)

9. จากนั้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีอีเมล์มาขอ Line ID ของเรา สำหรับทำการนัดหมาย Video Call เพื่อทำการยืนยันตัวตนของเรากับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านโปรแกรม Line

แต่หากขาดข้อมูลหรือเอกสารใด ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีอีเมล์แจ้งมาเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม (อ่านรายละเอียดตามในเมล์ที่เค้าแจ้งเรามานะฮะ)

10. หลังจากเราส่งเอีมล์แจ้ง Line ID ของเราและช่วงเวลาที่เราสะดวกกลับไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะติดต่อกลับมาทาง Line ID ตามวันและเวลาที่เราแจ้งไป เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการยืนยันตัวตนต่อไป

11. ในการยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะ Video Call มาหาเรา และจะมีข้อความชุดหนึ่งให้เราอ่านตาม ซึ่งในระหว่างการอ่านเขาจะให้เราถือบัตรประชาชนไว้ด้วย

12. และเมื่ออ่านข้อความเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการยืนยันตัวตน (ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที) จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะส่ง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์, User Name, Password และ ลิ้งค์เว็บไซท์สำหรับเข้าใช้งาน มาให้เราทางอีเมล์ ให้เราทำการคลิกลิ้งค์ดังกล่าวเพื่อยืนยันเปิดใช้งาน User Name และ Password ที่ได้รับมา

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ - วิธีการสมัครสมาชิก DIP CA [2021]

13. หากเรียบร้อย เราก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยและก็สามารถเข้าไปเปลี่ยน Password เองได้ (แต่เปลี่ยน User Name ไม่ได้นะฮะ)

เปลี่ยน Password- วิธีการสมัครสมาชิก DIP CA [2021]

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วฮะ (สามารถเข้าไปอ่านวิธีการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่ ลิ้งค์นี้ ฮะ)

ท้ายนี้ ขอฝากเพจไว้ด้วยนะฮะ เข้าไปอ่านต่อที่เขียนถึงเรื่องอื่นๆ กันได้ฮะ

Facebook Comments