[How to] CSV to Excel วิธีการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv ไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel

[แนะนำ] วิธีการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์นามสกุล .csv ไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel

csv to excel
csv to excel


CSV to Excel เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยได้รับไฟล์ข้อมูลประเภท .csv มา แล้วไม่รู้ว่าจะเปิดมันยังไงหรือใช้โปรแกรมอะไรเปิด ในวันนี้แมวจะขอมาแนะนำ 1 ในวิธีที่จะใช้เปิดข้อมูลจากไฟล์ .csv ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะทำให้เราสามารถบันทึก (Save) ข้อมูลดังกล่าวไว้ในรูปแบบของนามสกุล .xls เพื่อเปิดใช้งานและแก้ไขได้อย่างสะดวกในครั้งต่อๆ ไปได้

ก่อนอื่นนั้น ขออธิบายเกี่ยวกับไฟล์ .csv คร่าวๆ ให้เข้าใจกันเล็กน้อยนะฮะ ดังนี้ ไฟล์นามสกุล .csv (ย่อมาจาก Comma Separated Value) เป็นไฟล์ข้อความประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค หรือคอมม่า (,) ในการแบ่งแต่ละคอลัมน์ ซึ่งข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือ ไฟล์มีขนาดเล็ก และเหมาะแก่การนำไปจัดการในโปรแกรมที่แก่กับการจัดเก็บฐานข้อมูล

และด้วยความที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเข้ารหัสเอาไว้ จึงทำให้เมื่อเราเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้ว เราจะได้ข้อมูลตามรูปด้านล่าง ซึ่งดูไม่รู้เรื่อง

csv


ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราสามารถดูได้รู้เรื่อง แมวจะขอแนะนำ 1 วิธีที่จะสามารถดึงข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว มาเปิดใช้ในโปแกรม Microsoft Excel ได้อย่างเป็นระเบียบและถูกต้อง ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะฮะ (จริงๆ แล้ววิธีการเปิดไฟล์นามสกุล .csv ก็มีหลายวิธีนะฮะ)

ทำตามกันทีละขั้นตอนได้เลยฮะ (CSV to Excel) ดังนี้

1. เปิดไฟล์ .csv ด้วย Notepad (เครื่อง Mac เปิดด้วย Text edit)
(คลิกขวาที่ไฟล์ .csv > Open with > Notepad)

csv to excel


2. ข้อมูลที่เราต้องการเปิด จะปรากฎในหน้าต่างของโปรแกรม Notepad

csv to excel


3. จากหน้าต่าง Notepad ให้ทำการ Select All ข้อมูลทั้งหมด
(วางเคอร์เซอร์ [Cursor] ลงในหน้าต่างของ Notepad > เลือกเมนู Edit > Select All)

csv to excel
csv to excel


4. ทำการคัดลออกข้อมูลทั้งหมดที่ได้เลือกเอาไว้
(เลือกเมนู Edit > Copy)

csv to excel


5. ทีนี้ ก็มาเปิดโปรแกรม Microsoft Excel เลือกเป็น New Project

csv to excel


6. คลิกขวาที่ Cell แรก (คอลัมน์ A1 แถว 1) > คลิกเลือก Paste Special


7. จะปรากฎหน้าต่าง Paste Special ขึ้นมา > คลิกเลือก Unicode Text > คลิก OK

csv to excel


8. ข้อมูลทั้งหมด จะถูกนำมาวางไว้ในคอลัมน์ A


9. คลิกเลือกที่คอลัมน์ A

csv to excel


10. เลือกเมนู Data > Text to Columns

csv to excel


11. จะปรากฎหน้าต่าง Convert Text to Columns Wizard ขึ้นมา > คลิกเลือก Delimited > คลิก Next

csv to excel


12. เลือก Semicolon > คลิก Next

csv to excel


13. เลือก General > คลิก Finish

csv to excel


14. เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ จะถูกแบ่งแยกตามแถวและคอลัมน์ พร้อมแสดงผลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถ Save เป็นไฟล์ .xls เก็บไว้เลยนะฮะ

csv to excel


ขอให้สนุกและมีความสุขกับการทำงานในทุกๆ วันนะฮะ

สุดท้ายนี้ ก็ขอฝากงานรีวิวเรื่องอื่นๆ ไว้ด้วยนะฮะ

และขอฝากเพจไว้ด้วยนะฮะ

Facebook Comments