[News] สุพรรณหงส์ 29 ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้ง 17 สาขา

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอันทรงคุณค่า “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29

ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอันทรงคุณค่า สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 "ฮัก...หนังไทย HUG THAI FILMS" ทั้ง 17 สาขา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอันทรงคุณค่า สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29ฮัก…หนังไทย HUG THAI FILMS” ทั้ง 17 สาขา 

1. สาขา เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
– Mother Gamer (เกมเมอร์ เกมแม่)
– ขุนแผน ฟ้าฟื้น
– จอมขมังเวทย์ 2020
– แสงกระสือ
– อีเรียมซิ่ง

สาขา เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)


2. สาขา เทคนิคการแต่งหน้าพิเศษยอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
– ขุนแผน ฟ้าฟื้น
– จอมขมังเวทย์ 2020
– ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะ เฟค
– พี่นาค 2
– แสงกระสือ

สาขา เทคนิคการแต่งหน้าพิเศษยอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)


3. สาขา ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
– Friend Zone (ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
– ขุนแผน ฟ้าฟื้น
– แสงกระสือ
– อ้าย..คนหล่อลวง
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)


4. สาขา กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Director)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– กระเบนราหู
– ขุนแผน ฟ้าฟื้น
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Director)


5. สาขา ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
– Friend Zone (ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– กระเบนราหู
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)


6. สาขา เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– ดิว ไปด้วยกันนะ
– ไทบ้าน x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้
– อ้าย..คนหล่อลวง
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)


7. สาขา บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)
– Friend Zone (ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– กระเบนราหู
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)


8. สาขา ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
– Friend Zone (ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– กระเบนราหู
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)


9. สาขา ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– กระเบนราหู
– ดิวไปด้วยกันนะ
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)


10. สาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
– Friend Zone (ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– ดิวไปด้วยกันนะ
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)


11. สาขา ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)
แพรวา สุธรรมพงษ์ จาก Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
หัทยา วงษ์กระจ่าง จาก โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง
คัทลียา แมคอินทอช จาก อ้าย..คนหล่อลวง
ษริกา สารทศิลป์ศุภา จาก ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
อาภาศิริ จันทรัศมี จาก ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)


12. สาขา ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)
จิรายุ ตันตระกูล จาก จอมขมังเวทย์ 2020
พันธุ์รัช กันคำ จาก ดิว ไปด้วยกันนะ
สมชาย เข็มกลัด จาก ไบค์แมน 2
พงศธร จงวิลาส จาก อ้าย..คนหล่อลวง
ถิรวัฒน์ โงสว่าง จาก ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)


13. สาขา ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จาก Friend Zone (ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต จาก ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะ เฟค
ภัณฑิรา พิพธยากร จาก แสงกระสือ
ราณี แคมเปน จาก อีเรียมซิ่ง
ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง จาก ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)


14. สาขา ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ จาก ดิว ไปด้วยกันนะ
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จาก โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ จาก แสงกระสือ
ณเดชน์ คูกิมิยะ จาก อ้าย..คนหล่อลวง
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จาก ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)


15. สาขา ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
คงเดช จาตุรันต์รัศมี จาก Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง จาก กระเบนราหู
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จาก ดิว ไปด้วยกันนะ
สิทธิศิริ มงคลศิริ จาก แสงกระสือ
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ จาก ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)


16. สาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)
– Where We Belong (ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
– กระเบนราหู
– ดิว ไปด้วยกันนะ
– แสงกระสือ
– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

สาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)


17. สาขา ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary Picture)
– School Town King (แร็ปทะลุห้า ราชาไม่หยุดฝัน)
– Soil Without Land (ดินไร้แดน)
– The Caved Life (ติดถ้ำ)

มาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และรับชมงานประกาศผลรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ได้ทาง WORKPOINT ช่อง23 เวลา 22:15-00:15 น.

ติดตามรายละเอียดผลรางวัลได้ที่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

ท้ายนี้ ก็ขอฝากเพจไว้ด้วยเช่นเคย คลิกกันเข้าไปอ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมกันได้เลยฮะ

Facebook Comments